GULDSMEDSGÅRDENS

P L A N T S K O L A

Att titta på runt Hovs by.Ta gärna promenader, även utanför plantskolan.

Sverige är fyllt med fornlämningar, vi har några.
På lagom gångavstånd från plantskolan hittar ni bland annat följande.


skylt.

Stigen till brudföljet. Brudföljet. Offersten.
    Stigen till brudföljet.            Brudföljet.              Offersten.Tillbaka till huvudsidan
Karta, adress och öppettider